prišiaušt

prišiaušt
prišiáušti tr. 1. NdŽ daug pašiaušti (plaukų). 2. iškelti, išpūsti: Prišiáuštas (iškaužojęs) sviestas lig dangčio Šts. 3. NdŽ prk. priešiškai nuteikti. \ šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; sušiaušti; užšiaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atšiaušti — 1. tr. padaryti nelygų, neglotnų, pašiurusį: Vė[ja]s neatšiauša stogo, kad nendrėms eilioms klotas Šts. 2. refl. prk. atsikalbėti, priešgyniauti: O, jis niekam nenusileis, moka atsišiaušt! Ig. 3. intr. DŽ, Sv, Ėr šnek. sparčiai ateiti, atskuosti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsišiaušti — Rtr, KŽ 1. žr. pašiaušti 1 (refl.): Pamatėm – atskrenda arklys išsišiaušęs, kai vėjas lekia LKT223(Jon). 2. išsikelti, iškaužoti: Pavydau sviestą raugtinalė[je] išsišiaušusį – o buvo sukirmėjęs, dėl to ir išsišiaušė Šts. 3. prk. praleisti kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušiaušti — intr. Klov, Pbr, Slk šnek. smagiai nueiti, nuskuosti: Pradžio[je] apsibaręs, o paskiau nušiaušęs Krs. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršiaušti — intr. Ps šnek. smagiai pareiti, parskuosti: Te jau Ona paršiaušia namo Upt. Tai jau ir tu paršiauši iš vakarėlio? Kp. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašiaušti — tr. 1. SD164, Sut, I, N, LL100, DŽ, NdŽ pastatyti, pakelti aukštyn (plaukus, plunksnas), kad būtų pasipūtę, papurę: Ana savo plaukus atvers nuo kaktos ir pašiaũš J. Plaukus pašiaušė kaip triušis Ms. Kačiokas baisiai išlenkė savo kuprą, pašiaušė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršiaušti — tr. kurį laiką šiaušti: Paršiaušei plaukus par visą dieną J. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; s …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušiaušti — tr. 1. NdŽ, KŽ, Vkš suvelti (plaukus); papurenti (plunksnas): Sušiauši plaukus tik – koks čia tavo šukavimos Krš. Išvedęs arklį sušiauštais plaukais, tarp ienų stumia, mauna pavalkais T.Tilv. Ji rauda garsiai ir piktai, siūbuodama sušiauštą galvą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšiaušti — tr. 1. NdŽ šiaušiant užšukuoti aukštyn (plaukus). 2. NdŽ prk. užpykdyti, sukiršinti: Skersomis akimis veiza, kitus užšiauša priš artimą savo brš. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šiaušti — šiaušti, ia, ė Š, Rtr, DŽ, NdŽ 1. tr. R, MŽ, N, KBII149, I, LL53, KŽ statyti, kelti aukštyn, daryti pasistojusius, papurusius (plaukus, plunksnas): Višta, šiaušdama plunksnas ir kėsdama sparnus, taisėsi pintinėje rš. Vadinamoji žąsies oda… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”